Tillvxtakademin

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg...

Vi vänder på de stenar som behövs vändas på för att minska friktionen och skapa positiva energiflöden. Energiflöden som ger växtkraft åt ert bolag och åt dem som skall göra jobbet.

Vi skapar mod, kraft och energi i ägarledda företag som vill framåt - som vill expandera, förändra, utveckla eller som står inför ett generationsskifte. För er är vi en långsiktig part som lägger ut den röda tråden, ser till att ni följer den och att det blir verkstad. Vi är någon att hålla i när det blåser och ett ärligt och erfaret bollplank som finns där mitt i den ensamma vardagen.

Vi arbetar även med utvecklingsprocesser och tillväxtstrategier där företag möts – i lokala näringsliv, i bransch- och medlemsorganisationer – med syfte att skapa regional attraktivitet på riktigt. 

Den 26 okt 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Att ”tankens kraft är stark” har nog inte undgått någon. Kraften ligger i att kunna styra sina tankar. Gunde Svans omtalade uttryck ”ingenting är omöjligt” speglar mycket av detta. Att ändra sina tankar kan göra det man tidigare trodde var omöjligt bli möjligt - En stark framgångsfaktor för att nå dit man vill. Vi skall inte sakta ner farten när vi möts av ett hinder, vi skall öka farten för att kunna ta ett hopp över det!
Den 13 maj 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Henry Gordon Selfridge grundade i slutet av 1900-talet uttrycket ”Kunden har alltid rätt”. Sedan dess har många företag instruerat sin personal att behandla sina kunder efter detta. Man tar hellre kostnaden och behåller kunden än att förlora den vilket i många fall är bra tänkt. Men inte i alla fall anser jag.
Den 24 feb 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Tänk hur många gånger du och dina anställda får frågan ”Vad jobbar du med?”. Chansen är väldigt stor att svaren på denna fråga är olika för varje individ som blir tillfrågad. Hur förklarar du vad du arbetar med i ett kort svar och vad tror du dina anställda svarar på samma fråga? Finns det ett värde i att svaret blir på ett liknande sätt? Vad vill DU att dina medarbetare ska svara för att förklara företaget på bästa sätt?