Tillvxtakademin

Även en tusenmilafärd börjar med ett steg...

ENERGI SOM TILLVÄXTMOTOR

Tillväxtakademin processar tillväxtstrategier för bolag, organisationer och lokala företagsnätverk. Processer som ger energi och skapar växtkraft åt de som skall göra jobbet. Ägare, ledning, medarbetare. Medlemmar eller företag. Vårt jobb är att tillföra energi, se till att strömkabeln är ikopplad så att "lamporna" lyser. Många ser oss inspiratörer, men det är bara en del av det vi gör. Vi är ärliga, raka och vågar säga det vi ser. Vi är konkreta och ser alltid till att det vi gör tillsammans blir konkret verkstad. Vi har förmånen att få vara med länge i processerna för vi har lärt oss att bron byggdes inte över en natt. Summerat kan man säga att vi är i energibranschen. Vårt "energibolag" skapar processer för tillväxt. Som elektriska proppar för säker elförsörjning.

Den 26 okt 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Att ”tankens kraft är stark” har nog inte undgått någon. Kraften ligger i att kunna styra sina tankar. Gunde Svans omtalade uttryck ”ingenting är omöjligt” speglar mycket av detta. Att ändra sina tankar kan göra det man tidigare trodde var omöjligt bli möjligt - En stark framgångsfaktor för att nå dit man vill. Vi skall inte sakta ner farten när vi möts av ett hinder, vi skall öka farten för att kunna ta ett hopp över det!
Den 13 maj 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Henry Gordon Selfridge grundade i slutet av 1900-talet uttrycket ”Kunden har alltid rätt”. Sedan dess har många företag instruerat sin personal att behandla sina kunder efter detta. Man tar hellre kostnaden och behåller kunden än att förlora den vilket i många fall är bra tänkt. Men inte i alla fall anser jag.
Den 24 feb 2014
Skrivet av Emma Hermansson


Tänk hur många gånger du och dina anställda får frågan ”Vad jobbar du med?”. Chansen är väldigt stor att svaren på denna fråga är olika för varje individ som blir tillfrågad. Hur förklarar du vad du arbetar med i ett kort svar och vad tror du dina anställda svarar på samma fråga? Finns det ett värde i att svaret blir på ett liknande sätt? Vad vill DU att dina medarbetare ska svara för att förklara företaget på bästa sätt?